2014-04-07

Utbildning är bortkastade pengar!

Behöver din personal kompetensutveckling? Lös inte problemet genom att skicka dem på en kurs. Utbildning är många gånger bortkastade pengar!

Det är inte ovanligt att vi möts av deltagare på våra utbildningar som är ditskickade av en chef som menar att de behöver kompetensutveckling. Faktum är dock att en utbildning kan vara helt värdelös. Hur kan jag säga så? Borde inte vi som är ett utbildningsföretag jubla över att chefer skickar sina anställda på kurs? Nej, vi jublar inte. Ett misstag som en del chefer gör är att tro att en kurs är ett "Quick fix" för att skapa bättre resultat i organisationen. Det är sorgligt om chefer känner sig nöjda med att de klarat av momentet "kompetensutveckling" för sina anställda genom att skicka dem på kurs.

Kunskap är skilt från kompetens

Problemet uppstår när vi blandar ihop kunskap med kompetens. Kunskap är att veta, kompetens är att göra det man vet. Kanske får en person kunskap under en utbildning, men börjar sedan inte praktisera och träna efter utbildningen. Enkelt uttryckt: en teoretisk kunskap som inte omsätts i praktiskt handling är som att kasta pärlor för svinen. Värdelöst!

Kompetens är ett komplext samspel mellan en rad olika faktorer. Ordet kompetens bygger på det latinska ordet "competentia" som betyder "överensstämmelse". Är man kompetent så överensstämmer en situations krav med individens förmåga att hantera och klara av den situationen.

Kerstin Keen beskriver i boken Kompetens-vad är det? ett synsätt där kompetens består av 5 olika delar där kunskap endast utgör en av delarna.

Kunskap är den del som kräver inlärning och handlar om att lära sig sakkunskaper, fakta och metoder. Färdigheter är förmåga att hantera fakta och metoder. Det handlar om att förstå hur kunskapen ska användas. Detta kräver träning! Erfarenheter är ytterligare en del av kompetensen och handlar bland annat om att lära sig av misstagen, "learning by doing". Detta kräver tid för eftertanke och reflektion. Nätverket, att bygga relationer, knyta kontakter och lära av andra är också en viktig del i kompetensen. Värderingarna är den femte komponenten i begreppet kompetens. Det handlar bland annat om att ta ansvar och se konsekvenser av det man gör. En människa kan ha alla ovan nämnda delar men till exempel sakna förmågan att kunna anpassa sig.

Summan är mer än delarna

För att allt ovan ska fungera krävs samordning, kraft och energi. Både av individen men framförallt av chefer och ledare som ska driva och entusiasmera medarbetarna. En grupps kompetens byggs upp på gemensamma värderingar och summan av individernas kompetens. Individernas färdigheter, kunskaper, erfarenheter och kontakter bör komplettera varandra för att laguppställningen ska bli optimal. (Keen, 2003).

Kompetensutveckling är alltså inte samma sak som utbildning, men det kan vara det, om utbildningen följs upp med träning för att omsätta kunskapen i praktiken. En utbildning utan ett uppföljningsprogram är därför enligt vårt sätt att se det ingen riktig utbildning.

Helena Bolsöy
EQP Business School
7 april 2014
Följ oss på Facebook
LinkedIn
LinkedIn
Inspiration och nyheter direkt i din inkorg!

Vill du veta mer?

Önskar du veta mer om våra utbildningar och föreläsare.
Fyll då i nedanstående intresseanmälan.

     
     
     
     
     
     

Vår hemsida använder sig av cookies. Genom att fortsätta surfa på sidan godkänner du att vi använder cookies. Klicka här för mer information.

Jag förstår