2014-02-07

Var hittar man talanger?

Alla vill hitta talanger och rekrytera dem till sitt företag. En del företag letar med ljus och lykta efter DEN PERFEKTA personen. Många chefer går dock över ån efter vatten.

Vad utmärker en högpresterare?

Forskaren Anders Eriksson har ägnat hela sitt yrkesliv åt att förstå varför vissa presterar bättre än andra. Han menar att det som utmärker personer som lyckas är att de har en stark drivkraft och motivation. Istället för att gå ut och leta efter nya talanger kanske det vore lättare och mer lönsamt att ta hand om de anställda vi har och hjälpa dem att hitta sina drivkrafter och sin motivation? Du har förmodligen redan ett antal talanger runtomkring dig. Du behöver inte gå över ån efter vatten. Du behöver ge dina anställda rätt förutsättningar för att utvecklas.

Vad får personer att blomstra?

Människor blir motiverade och drivs av olika saker. Gemensamt är dock att det finns grundläggande behov som de allra flesta behöver för att blomstra i sin roll. Vi behöver känna att det finns ett syfte med det vi gör och inse att vi bidrar i ett större sammanhang. Vi behöver ett visst mått av kontroll och självbestämmande över vårt arbete. Forskning visar att de arbeten där den anställde har låg kontroll och höga krav innebär en enorm negativ stress för individen. Aaron Antonovsky, internationellt känd sociolog, beskriver hur viktig känslan av sammanhang är, det han kallar KASAM. Aaron menar att vår hälsa och vårt välmående ökar om vi upplever tillvaron som meningsfull, begriplig och hanterbar. Detta gäller både i livet i stort och i vår yrkesroll*. 

Kompetensutveckling ökar lönsamheten

Utöver detta har vi människor ett behov att få den utveckling vi önskar. Enligt en undersökning som Nutek** gjorde bland 1000 svenska företag som satsade i olika grad på kompetensutveckling fann man att organiserad kompetensutveckling hade den enskilt största effekten på både produktivitetsnivån och lönsamheten. Företag som satsat på tre olika kompetensgivande insatser under året hade 57 % högre lönsamhet jämfört med dem som inte satsade på någon kompetensutveckling.

Något som många var förvånade över var att undersökningen visade att individuell lönesättning hade negativ effekt på lönsamheten. Detta indikerar att vi ofta inte kan använda den ekonomiska drivkraften som en självklar utgångspunkt för att lyckas ta fram det bästa ur våra medarbetare. Detta stöds även i en nyligen gjord studie av Poolia***. Studien visar att uppskattning och erkänsla från chefen prioriteras högre bland de anställda än lön och karriärmöjligheter. Den chef som är duktig på att ge uppskattning till sina anställda lockar både till sig kompetent personal och gör att de anställda vill stanna kvar. Både personalcheferna och de anställda som svarade på undersökningen angav att utvecklande arbetsuppgifter var viktigt.

Så frågan till dig chef är: Vet du inom vilka områden dina anställda vill utvecklas? Om de får möjlighet att utvecklas kommer de att ge mångdubbelt tillbaka i form av motivation för sitt arbete vilket kommer att leda till bättre resultat.

Och frågan till dig anställde är: Har du tagit upp med sin chef vad du verkligen vill göra? Inom vilka områden vill du utvecklas? Var hittar du din drivkraft och din motivation?

* Antonovsky, Aaron (2005) Hälsans mysterium. Natur & Kultur.
** NUTEK, verket för näringslivsutveckling (2000) Rapport 
*** Poolias kompetensindikator (2013) Undersökningen bygger på intervjuer med 500 personalchefer och 1 000 arbetstagare.

Helena Bolsöy
EQP Business School
7 februari 2014
Följ oss på Facebook
LinkedIn
LinkedIn
Inspiration och nyheter direkt i din inkorg!

Vill du veta mer?

Önskar du veta mer om våra utbildningar och föreläsare.
Fyll då i nedanstående intresseanmälan.

     
     
     
     
     
     

Vår hemsida använder sig av cookies. Genom att fortsätta surfa på sidan godkänner du att vi använder cookies. Klicka här för mer information.

Jag förstår