2013-08-27

En magisk talare – vad är det?

Det finns många personer som håller presentationer, föreläsningar och tal. Det är dock få av dessa som är riktigt magiska talare. En utmärkt duktig talare har förmågan att presentera sitt budskap på ett bra sätt oavsett ämnet de talar om. Dessa talare växer inte på träd. Vad är det då som skiljer en utmärkt talare från övriga presentatörer?

Vad utmärker en magisk talare

 • De äger sin scen/talaryta
 • De tror på det de talar om och det märker man
 • De tror på sig själv som talare
 • De ingjuter trygghet hos åhörarna.
 • De har en fantastisk förmåga att skapa kontakt med åhörarna
 • De vill och törs bjuda på sig själv och sina egna misstag
 • De kan motivera sig själva oavsett publik, lokal, scen, talyta o.s.v.
 • De kan hantera hinder och rädslor men också oväntade situationer
 • De kan bemöta invändningar på ett bra sätt
 • De klarar av svåra åhörare
 • De kan behandla oväntade eller svåra publikfrågor
 • De tar ansvar för ljud, ljus, pennor och allt de kan påverka i sitt framförande
 • De har förmåga att berätta fyndigheter på ett tilldragande sätt
 • De är duktiga historieberättare
 • De är inte styrda av manus eller Powerpoint, de kan och törs gå utanför ramarna
 • De har förmågan att anpassa sig efter publik och situation
 • De vill ständigt utvecklas

När har man nytta av att kunna hålla ett tal?

På Gerald Fords tid var det viktigt för högt uppsatta ämbetsmän och ett fåtal andra, oftast män med makt, att kunna tala offentligt. Idag är det viktigt för nästan alla. I väldigt många yrken och sammanhang är det en framgångsfaktor att kunna förmedla sitt budskap muntligen. Redan i tidig skolålder får våra barn lära sig att tala inför sina klasskamrater just därför att det är en så viktig färdighet.

Om två personer (som för övrigt har likvärdiga kvalifikationer) konkurrerar om en högre post inom en organisation, går platsen oftast till den som har den bästa kommunikationsförmågan. Det finns åtskilliga tillfällen då vi har nytta av att hålla ett förberett eller oförberett offentligt tal. Att behärska förmågan att tala inför andra ger ständiga fördelar i många sammanhang. Duktiga talare kan använda sin talekonst när de bl.a. vill:

 • Utöva ledarskap
 • Vinna anhängare för egen eller andras räkning
 • Inspirera andra till handling
 • Påverka andra åt ett bestämt håll
 • Erhålla förtroende och respekt
 • Roa andra
 • Förmedla kunskap och information
 • Uppnå egna mål eller syften

Alla vill vi på något sätt vara med och påverka vår omgivning åt ett eller annat håll, och vad är ett mer effektivt sätt att framföra sina åsikter på än att hålla en muntlig presentation? Vi menar att alla har nytta av att kunna hålla en allmän presentation och att alla därför behöver lära sig framgångsrik presentationsteknik. De flesta kan nog hålla med om att detta gäller i yrkeslivet, men du har även privat mycket att vinna på att kunna framföra ditt budskap. Vore det inte fint om du behärskade presentationsteknik inför något av följande tillfällen:

Yrkesmässiga sammanhang:

 • Politiska möten eller sammanträden
 • Mässor eller produktdemonstrationer
 • Fackklubbsmöten och avtalsförhandlingar
 • Avtackningar, jubileumstal etc
 • Styrelsemöten eller bolagsstämmor
 • Personalmöten, interna möten eller företagskickoffer
 • Utbildningar, kurser eller informationsmöten
 • Försäljningspresentationer
 • Spontana eller oförberedda sammankomster

Privata sammanhang:

 • Vägföreningsmöten, bostadsrättsföreningen
 • Fotbollsklubben
 • Föräldramötet
 • Högtidsdagar, bröllop, begravning, dop, födelsedagar
 • Föredrag i skolan/under utbildning
 • Och sist men inte minst; att sälja in dina idéer till familj och vänner

PG Wettsjö
EQP Business School
27 augusti 2013
Följ oss på Facebook
LinkedIn
LinkedIn
Inspiration och nyheter direkt i din inkorg!

Vill du veta mer?

Önskar du veta mer om våra utbildningar och föreläsare.
Fyll då i nedanstående intresseanmälan.

     
     
     
     
     
     

Vår hemsida använder sig av cookies. Genom att fortsätta surfa på sidan godkänner du att vi använder cookies. Klicka här för mer information.

Jag förstår