2016-09-22

Bättre resultat med bättre självförtroende

Träning ger färdighet. Detta gäller även när det handlar om självförtroendet. Träna ditt självförtroende och nå bättre resultat!

Självförtroende blandas ibland ihop med Självkänsla. Innan vi går in på hur du kan träna ditt självförtroende ska vi reda ut begreppen.

Självkänsla kan beskrivas som den grundinställning vi har till oss själva, vad vi tycker om oss själva. Begreppet självkänsla rymmer dimensioner av hur nöjda, stolta och accepterande vi är gentemot oss själva vad gäller vår person. Självkänsle-begreppet svarar på frågan: "Om du inte hade ditt jobb, dina statusprylar och dina prestationskrav mm, vem är du då?"

Självförtroende beskriver vår tilltro till vår förmåga att prestera inom olika områden. Vi kan till exempel ha gott självförtroende inom idrottsutövning och vår förmåga att fixa praktiska saker i hemmet, medan vi har sämre självförtroende vad gäller att närma oss nya, potentiella partners, dansa och umgås.

Självförtroendet kan variera från dag till dag och det kan höjas genom bekräftelse utifrån. Självförtroendet kan tränas upp. Du har möjligheten att bygga förtroende för dig själv.

Bristande självförtroende hos t.ex. säljande personal handlar ibland om kunskap. Om du ska lyckas som säljare är det en grundförutsättning att du har god kännedom om den produkt du säljer. Men det betyder inte att en duktig säljare alltid måste ha detaljerade sakkunskaper för att nå framgång. När vi håller säljutbildningar hör vi ibland säljare säga: "Vi behöver få mer produktutbildning!". Visst, ni behöver få utbildning i hur produkten kan hjälpa kunden! Inte i hur många megaherz, megapixlar eller megabit per sekund en produkt har. Naturligtvis är det bra om du har kunskap om produktens egenskaper, ofta ger detta bättre självförtroende, men det är inte avgörande för om du lyckas eller ej. Ställ dig frågan: "Kräver kunden att du har ett omedelbart och rakt svar på alla produktfrågor?"

Ibland handlar bristande självförtroende om att vi känner att vi inte har tillräcklig erfarenhet. Vi kanske känner oss osäkra och otrygga för att vi inte har gjort en viss uppgift tidigare. Vi är rädda för att göra fel. Ställ dig då frågorna: "Varför är jag rädd för att göra fel?" och "Vad är det värsta som kan hända?".

Träna ditt självförtroende

Här får du tre enkla tips på hur du kan träna upp ditt självförtroende.

 1. Vad säger du till dig själv?
  Vad säger du till dig själv inför en uppgift eller förväntad prestation? Säger du ”Det här klarar jag aldrig!” eller "Det här kommer att gå bra!?" Vi kan träna oss i att säga bra saker till oss själva, att byta ut negativa tankar mot positiva.

 2. Vad säger din erfarenhet till dig?
  Har du tidigare varit med om motgång eller medgång i en liknande situation som du nu står inför? Om du har upplevt båda; vilken situation väljer du att tänka på, den gången du misslyckades eller när du lyckades?

  Vi känner trygghet i det vi kan och det vi lyckats med tidigare. Om vi bara har misslyckats tidigare med just denna uppgift hur skall vi tänka då? Då behöver vi skapa oss en ny bild där vi ser oss själva lyckas. Föreställ dig att du lyckas med uppgiften. Hur ser det ut? Hur känns det?

 3. Vad säger andra till dig?
  Vad andra säger till dig, hur påverkar det självförtroendet? Som vuxna är vi mer känsliga för kritik än som barn. Hur många gånger blir ett barn tillrättavisat varje dag? Om vi som vuxna får kritik blir det jobbigt! Vi behöver träna vår förmåga att se kritik som ett bidrag till vår egen utveckling. Vi behöver också träna oss att visa uppskattning gentemot andra. Vad vi säger till andra påverkar deras förmåga att prestera. Tror vi eller tvivlar vi på våra medarbetares förmåga?

Detta är några tips på hur du kan arbeta med att förbättra ditt självförtroende i din yrkesroll. Det finns naturligtvis fler bra sätt, men börjar du med dessa tre tips så kommer du en bra bit på väg.

Lycka till!

Magnus Johansson
EQP Business School
22 september 2016
Följ oss på Facebook
LinkedIn
LinkedIn
Inspiration och nyheter direkt i din inkorg!

Vill du veta mer?

Önskar du veta mer om våra utbildningar och föreläsare.
Fyll då i nedanstående intresseanmälan.

     
     
     
     
     
     

Vår hemsida använder sig av cookies. Genom att fortsätta surfa på sidan godkänner du att vi använder cookies. Klicka här för mer information.

Jag förstår