2014-12-10

Lyckad satsning på styrkor i sociala företag

I Östergötland har man genomfört ett projekt för att få fler i arbete genom satsningar på sociala företag. Vi har intervjuat Margareta Wandel, projektledare för satsningen på Regionförbundet Östsam.

Vad var bakgrunden till projektet?

Projektidén har sitt ursprung från utredningen "Arbete för alla" på uppdrag av regionförbundet. Målet med projektet var att öka antal arbetstillfällen i regionen genom att satsa på utveckling av de arbetsintegrerande sociala företagen*.

Vilka mål ni ville uppnå?

Målet var att identifiera vilken typ av stöd som behövs för livskraftiga sociala företag. För att få fram detta ville projektet erbjuda målgruppen en utvecklingsinsats som både tillförde företaget nyttig kunskap och gav projektet underlag för framtida beslut.

Hur skedde valet av samarbetspartner?

Jag hade tidigare sett Gunnel Ryners föreläsning "Släng problemglasögonen" och även sett vad hon kan göra som coach inom andra områden. Vi fastnade för henne som person samt för hennes metoder och tillvägagångssätt. Vi ville inte göra som man oftast gör det vill säga att titta på det som är fel och åtgärda det. Vi ville istället identifiera det som var bra och jobba vidare på styrkorna. Gunnel arbetar med metoder som stärker människor. Vi behövde också någon som jobbar processinriktat vilket Gunnel gör.

Hur gick samarbetet till?

Vi hade en dialog med Gunnel där vi informerade om våra synpunkter och diskuterade kring deltagarnas speciella förutsättningar. Detta samordnades sedan med Gunnels kunskaper och användandet av metoden AI (Appreciative Inquiry)**. Därefter hade vi en kontinuerlig kommunikation genom hela processen och justerade efter resans gång.

Utifrån detta utvecklades ett koncept och en modell att använda i andra kommuner/regioner. Processen genomfördes i workshopformat med två träffar vid två tillfällen, 4+2 timmar, med 1-2 veckors mellanrum.

Vilka resultat har ni hittills nått?

Vi har fått en konkret metod, ett verktyg för att jobba med framgångsfaktorer i de sociala företagen. De företag som deltagit i projektet har även tagit fram visioner för framtiden och konkreta förslag och handlingsplaner för att förverkliga visionerna. Dess-utom resulterade varje workshop i en härligt positiv stämning och massor av kreativa idéer. Alla i personalen har involverats och fått vara delaktiga.

Hur ser uppföljningen ut?

Ett möte med styrgruppen som består av kommunala tjänstemän och politiker i regionen ska ske under hösten. Detta är en del i ett större regionalt projekt och planen är att sprida resultaten vidare till andra regioner. Företagen har fått "hjälp till självhjälp" och det är nu upp till dem att ta tillvara på det som kommit fram och självständigt gå vidare med sin handlingsplan.

Har utbildningen uppfyllt era behov så långt?

Ja, vi har fått fram det vi ville. Vi är jättenöjda att vi gjorde på det sätt vi gjorde. 

Hur viktig är föreläsaren för projektets resultat?

Föreläsaren är självklart väldigt viktig för projektets resultat. Men man ska även tänka på att det i detta sammanhang även är väldigt viktigt med deltagarnas engagemang. Detta i sin tur påverkas av hur väl föreläsaren lyckas skapa ett klimat för kommunikation och samarbete. Man kan även säga att metoden (AI) i sig inte är någonting utan att det är Gunnel som tillförde värdet. 

Vilka rekommendationer skulle du ge till andra som ska anlita externa konsulter?

För det första handlar det om att förstå när det är dags att ta in en konsult. När man ska genomföra en förändringsprocess bör man inte själv leda den. Det blir ofta svårt att i sin "vanliga" roll göra detta på ett bra sätt. En konsult som kommer utifrån kan ställa andra typer av frågor och se saken ur andra perspektiv.

Man måste också ha klart för sig vad man verkligen behöver för typ av konsult. För vår del var det viktigt att vi hade en god kommunikation med den vi anlitade. Det var också viktigt att personen verkligen var kunnig och arbetade processinriktat samt hade en verktygslåda av metoder och tekniker att tillgå som kunde anpassas till just vårt projekt. Allt detta hade Gunnel!

*Sociala företags primära syfte är att skapa jobb för personer som har det svårare på arbetsmarknaden. För att räknas som socialt företag krävs att man skapar arbete för människor som står utanför arbetsmarknaden (på grund av t.ex. långtidsarbetslöshet, långtidssjukskrivning eller funktionsnedsättning) samt att man har ett starkt deltagarinflytande och ett egenmaktsperspektiv i arbetet. Sociala företag har en dubbel affärsidé; att utveckla människan samtidig som man producerar och säljer varor och tjänster på marknaden. Sociala företag är ett begrepp som kan omfatta olika företagsformer men den ekonomiska föreningen och kooperativet är mest vanligt.

**Appreciative Inquiry, förkortat AI (ungefär ”uppskattande undersökning” på svenska), är en metod för utveckling av grupper och organisationer som började utvecklas på 1980-talet av David Cooperrider och Suresh Srivastva, två forskare i USA. Utgångspunkten i AI är att alla – individer, grupper och organisationer – har något som fungerar bra. Genom att utforska och undersöka det som är bra, kan vi få ännu mer av det. Syftet med en AI-workshop är att involvera så många som möjligt av de anställda i att bidra till verksamhetens utveckling. Genom att man fokuserar på det man redan gör rätt och bra, och lyfter fram och undersöker egna goda exempel, skapas en positiv stämning, stolthet, motivation och engagemang.

Regionförbundet Östsam

Regionförbundet Östsam är en regional utvecklingsmotor för Östra Götaland. På uppdrag av Östergötlands tretton kommuner och landstinget skapar vi ett politiskt forum för frågor som berör hela regionen med omnejd. Vi arbetar inom verksamhetsområdena samhällsbyggnad, kompetensförsörjning och företagande samt kultur och kreativitet. Allt för att utveckla en konkurrenskraftig plats att bo, verka och arbeta i.

Följ oss på Facebook
LinkedIn
LinkedIn
Inspiration och nyheter direkt i din inkorg!

Vill du veta mer?

Önskar du veta mer om våra utbildningar och föreläsare.
Fyll då i nedanstående intresseanmälan.

     
     
     
     
     
     

Vår hemsida använder sig av cookies. Genom att fortsätta surfa på sidan godkänner du att vi använder cookies. Klicka här för mer information.

Jag förstår