Tips för att stärka din egen positiva attityd

Tips för att stärka din egen positiva attityd

Utdrag ur boken ”Ge omgivningen en positiv chock” av PG Wettsjö. Kapitel 9, sid 104-109.
Vilken känsla får du när någon säger ”detta är en person med rätt attityd”? Vilken känsla får du när jag säger ”detta är en person med fel attityd”? Vem av dessa två personer vill du helst jobba med?

Vem vill du helst umgås med? Vem vill du helst fira jul med? Attityden hos medarbetare och vänner kan vara skillnaden mellan ett trevligt möte och ett otrevligt,succé och fiasko, både på jobbet och på fritiden. Men vet du – det är bevisat – attityd smittar. Mer om det längre fram.

 

 

Var en ledfyr – inte ett klipprev
Var en
förebild – inte en kritiker
Var en del av
lösningen – inte en del av problemet


Om jag med några få ord skulle beskriva ordet rätt attityd så skulle jag säga att rätt attityd är när man har en uppriktig vilja och tro på något som krävs för att övervinna ett visst motstånd och sedan kan agera utifrån det.

Rätt attityd och mogna chefer och medarbetare skapar underverk i varje serviceorganisation de jobbar i. Samma är det i det privata, personer med rätt attityd som har ett moget förhållningssätt påverkar kommunikationsklimatet. Vad betyder det att vara mogen? Någon har sagt att; mognad är balans mellan mod och hänsynstagande. En professor lär ha definierat mognad på följande sätt: Mognad är förmågan att uttrycka sina känslor och övertygelser balanserat, med hänsyn till andras tankar och känslor.

 

Mognad är förmågan att uttrycka sina känslor och övertygelser balanserat, med hänsyn till andras tankar och känslor!


Fel attityd kan vara förödande för både relationer och företag. En person med rätt attityd tar ansvar,ser lösningar, gör det lilla extra, beter sig vuxet, gnäller inte, löser problem, är anpassningsbar och uthållig. Vem vill inte ha vänner, partners, kollegor med dessa egenskaper. Och vem vill inte besitta dem själv?

Så här definierar Wikipedia ordet attityd: Attityd avser inom psykologi en persons medvetna eller omedvetna, öppet visade eller dolda, kognitiva eller emotionella, inställning till något. Till skillnad från exempelvis personlighet antas attityder vanligen i mycket stor utsträckning vara produkter av inlärning eller bygga på tidigare erfarenheter vilket också gör dem mer öppna för förändring.

Så här beskrev en ledarkonsult ordet attityd:

Fördomar är en typ av attityder där personen övertagit färdiga åsikter och inställningar om en viss sak, företeelse, folkgrupp eller person. Dessa åsikter är ofta starkt negativt färgade, men även onyanserat positiva fördomar förekommer.

En attityd är en generell inställning till något eller någon. Till skillnad från din personlighet så antas dina attityder till stor del vara inlärda och påverkas alltså till stor del av ditt sociala liv och är därför av intresse för socialpsykologin. Attityder är övertygelser som är ganska stabila över tid, har en känslomässig dimension och de får dig ofta att agera på ett visstsätt. Du kan ha attityder mot andra människor, grupper, organisationer, saker, situationer, händelser o.s.v. Du kan alltså ha en attityd gentemot en viss maträtt likväl som mot politiska partier och denna inställning kan sedan få dig att agera på ett visst sätt. Tänk själv. Hur känner du för blodpalt? Vilka känslor utlöses när du tänker på den maträtten? Hur agerar du när du får veta att det ska serveras blodpalt till lunch?

En samtalston på arbetsplatsen kan liknas vid en förkylning – den smittar. Det visar en amerikansk undersökning som nyligen publicerades i Journal of Applied Psycology. Samtalstonen är inte likadan i omklädningsrummet i ett hockeylag i SHL som det är bland seniorerna som träffas för ett pass morgonjympa. Det är inte likadant bland gruvtolvans medlemmar i gruvan i Kiruna som bland de anställda på ett dagis utanför Skövde.

Dålig attityd smittar mer än bra attityd. Låt mig ta ett exempel. Vad händer med en äppelpåse om du har en påse med tio friskaäpplen och ett ruttet? Det dröjer inte länge så börjar äpplena som är närmast det ruttna och mögliga äpplet att ruttna.

Tyvärr är det inte tvärtom. Om företaget håller på att ruttna, det vill säga är genomsyrat av dålig attityd, dålig kommunikationsnivå, brist på moral m.m. räcker det inte med att anställa en person med bra attityd. Det krävs större förändringar än så. Antagligen så behövs det nya beslut. Kanske nya gemensamma mål, nya värderingar, ny arbetsmetod, nya chefer, nya ansvarsområden, utbildning, ny policy, personalförflyttning m.m.

Om du har en påse med ruttna äpplen så räcker det inte att tillsätta ett friskt äpple. De ruttna måste plockas bort, ibland behöver man till och med en ny påse.

 

Det räcker inte att lägga i ett friskt äpple i en påse med tio ruttna! De ruttna måste plockas bort!


Den som blir ohövligt bemött på jobbet löper stor risk att själv vara ohövlig tillbaka både på jobbet och privat. På så sätt sprider sig den negativa attityden som ett virus. Det visar en undersökning från University of Florida.

”En del av problemet är att vi generellt sett är för toleranta mot negativt beteende. Ohövligt beteende har en otroligt negativ effekt på hela arbetsplatsen”, säger Trevor Foulk, doktoranden som lett studien, i en kommentar.

Resultatet bygger på en studie av 90 studenter som fick träna på förhandlingsteknik tillsammans med sina klasskamrater. Den som upplevde sin förhandlingspartner som ohövlig löpte större risk att uppfattas som ohövlig av nästa förhandlingspartner. Effekten kvarstod trots att en vecka gick mellan de olika förhandlingstillfällena.

Studenterna delades även in i två grupper där den ena gruppen fick se en film där kollegor uppträdde otrevligt mot varandra och den andra gruppen fick se en film där kollegor uppträdde neutralt. Efter filmen fick de svara på ett fiktivt mejl från en kund skrivet i en neutral ton. De som sett filmen där det fanns en otrevlig ton tenderade att svara otrevligt på mejlet.

Tips – så blir det trevligare på jobbet/hemma:

  • Tala aldrig illa om kollegor eller chefer (vänner eller släktingar).
  • Tala alltid med respekt om dina kollegor/vänner inför kunder/andra, även om de begått fel.
  • Fäll inte negativa kommentarer om dina kollegors/vänners utseende.
  • Hälsa på de du möter. Säg god morgon och hejdå.
  • Tacka om du får hjälp av en kollega/vän.
  • Uppmärksamma om dina kollegor/vänner gör någotbra.

Högpresterande människor har ofta en annan attityd och en mer positiv inställning som skiljer dem från andra. Högpresterande tror och tänker ofta att de kommer att lyckas även om de inte vet hur, oavsett hinder. Högpresterande är villiga att göra det som krävs och betala priset i form av ansträngning, svett och möda för att nå framgång.

Tips för att stärka din egen positiva attityd:

1. Tro att du kan. Människor som får saker att hända är mer flexibla, kreativa och lösningsorienterade.

2. Var modig. Människor som får saker att hända är orädda. De går direkt till utmaningen eller problemet för att hitta en lösning.

3. Agera. Vänta inte! En surkart tar energi och skapar oro, stress och ångest. Gör det du ska nu – om inte särskilda skäl gör att saken borde bero.

4. Låt bli att gnälla. Handling löser, gnäll låser. Att klaga och gnälla låser fast oss i problemet. Gnäll tittar bakåt istället för framåt. Personer med rätt attityd gnäller sällan. De inser att det är meningslöst och undviker att lägga kraft och energi på något som stjälper mer än det hjälper.

5. Ta ansvar. En person med rätt attityd tar ansvar och konsekvenser för eget handlande, istället för att skylla ifrån sig och söka syndabockar. En med rätt attityd är vuxen och beter sig moget när så krävs. Genom att bete sig vuxet kan man lättare se nyktert på problem och utmaningar utan att förstora dem eller gräva ner sig.

6. Gilla läget. Människor som får saker att hända gillar inte bara medgång utan också utmaningen. De känner att utmaningen gör dem starka. Det är nu de bestiger berg och spränger broar. Den som är smart är inte den som har högst betyg i skolan eller är bäst på IQ test.Det är den som gör det andra inte ids göra.

7. Gör lite mer. De som har rätt attityd nöjer sig inte med en okej lösning. De önskar lösa en utmaning över tid. De sätter mål och förväntningar på sig själva som är högre än omgivningens.

8. Sluta älta och sätt igång. Människor som får saker att hända agerar. Medan andra är lamslagna av oro, rädsla och ångest, har de mod att rycka framåt. Det perfekta ögonblicket när allt är säkert och fungerar optimalt kanske aldrig kommer, så varför vänta pådet?

9. Var anpassningsbar. Vi lever i en föränderlig värld. Utveckling sker genom förändring. Den som inte vill förändras kommer få jobbigt på vilken arbetsplats som helst. Människor som kan anpassa sig till förändringar mår bättre. De klagar inte över hinder och problem. De ser spänning och lösning där andra ser problem och hopplöshet.

10. Var uthållig. Människor som får saker att hända inte bara initierar och startar, de avslutar och slutför. En med rätt attityd både börjar och slutför. Öva dig i uthållighet.

Vill du veta mer?

Önskar du veta mer om våra utbildningar och föreläsningar.
Fyll då i nedanstående intresseanmälan eller ring direkt på 018-34 92 80.

     
     
     
     
     
     

Vår hemsida använder sig av cookies. Genom att fortsätta surfa på sidan godkänner du att vi använder cookies. Klicka här för mer information.

Jag förstår