Cookies och integritetspolicy

Cookie

Den här webbplatsen innehåller så kallade cookies. Enligt lagen om elektronisk kommunikation, som trädde i kraft den 25 juli 2003, ska alla som besöker en webbplats med cookies få information om att webbplatsen innehåller cookies, vad dessa cookies används till och hur cookies kan undvikas. En cookie är en liten datafil som webbplatser lagrar på din dator så att de kan känna igen din dator nästa gång du besöker webbplatsen. Cookies används på många webbplatser för att ge en besökare tillgång till olika funktioner. Informationen i cookien är möjlig att använda för att följa en användares surfande. En cookie-fil är passiv och kan inte sprida datavirus eller andra skadliga program. 

Cookies används som verktyg bl.a. för att: 

 • Lagra inställningar för hur en webbplats ska visas (upplösning, språk etc) 
 • Koppla på kryptering av överföring på internet av känslig information 
 • Möjliggöra observation av hur användare tillgodogör sig webbplatsen och därmed samla underlag för hur webbplatsen generellt kan utvecklas 
 • Koppla användarens exponering för reklam på webbplatser till dennes transaktioner i e-handeln som underlag för beräkning av ersättningar till webbplatsen och annonsnätverken 
 • Samla information om användares beteenden för att anpassa och begränsa innehållet och reklamen på besökta webbplatser till dessa beteenden. 


På denna webbplats används cookies för att mäta trafik och med hjälp av webbtjänsten ”Google Analytics” som använder cookies samlas besöksstatistik på webbplatsen in. Denna information används sedan i syfte att förbättra webbplatsens innehåll och användarupplevelse. Webbplatsen använder också temporära cookies som lagras så länge som webbläsarens session är aktiv. Dessa krävs för att webbplatsen ska fungera korrekt.

Cookies och annan teknik som lagras eller hämtar uppgifter från användarens dator får bara användas med användarens samtycke. Samtycke kan lämnas på olika sätt t ex genom webbläsaren och att surfa på webbplatsen. Vill du inte acceptera cookies kan du i din webbläsares inställningar ställa in vilka cookies som ska tillåtas, blockeras eller raderas. Läs mer om hur detta görs i webbläsarens hjälpsektion och för mer information se http://www.minacookies.se/allt-om-cookies/.
Notera att denna webbplats endast använder cookies för att förenkla för användaren och för att möjliggöra full funktionalitet.

Integritetspolicy EQP Business School AB

VARFÖR HAR VI EN INTEGRITETSPOLICY?

Vi på EQP Business School AB värnar om din personliga integritet. Vårt mål är därför alltid att skydda dina personuppgifter på bästa sätt och att följa gällande lagar och regler för personuppgiftsskydd. Med vår integritetspolicy vill vi ge dig information om hur vi behandlar dina personuppgifter. Vår policy hjälper dig som kund att bland annat förstå vilken slags information som EQP Business School AB samlar in och hur vi använder den. Vår integritetspolicy vänder sig till dig som på något sätt är i kontakt med EQP Business School AB och därvid lämnar dina personuppgifter digitalt. 

VEM ÄR ANSVARIG FÖR DINA PERSONUPPGIFTER?

EQP Business School AB med organisationsnummer 556538-1844, Vassunda-Säby 428, 741 91 Knivsta är ansvarig för behandlingen av dina personuppgifter. EQP Business School AB har en gemensam IT-infrastruktur där alla affärstransaktioner med tillhörande personuppgifter och databaser med information hanteras och ägs av EQP Business School AB. EQP Business School AB är således personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter och är därför ansvarig för att dina uppgifter hanteras på ett korrekt och säkert sätt i enlighet med tillämplig lagstiftning.

VILKA PERSONUPPGIFTER OM DIG BEHANDLAR VI?

Vi samlar in och lagrar information om dig som du själv lämnar till oss, detta genom dig som kontaktperson via det företag du representerar gentemot oss som kund. Den information vi samlar in och lagrar är namn, e-post och mobilnummer.

HUR ANVÄNDER VI DINA PERSONUPPGIFTER?

Vi använder dina personuppgifter för följande ändamål:

 • För att kunna fastställa din identitet som kontaktperson gentemot det företag som är kund till oss.
 • För att ge dig information om EQP Business School AB och våra tjänster via det företag som du som kontaktperson representerar.
 • För att skicka nyhetsbrev och annan marknadsföring till dig som kontaktperson gentemot det företag som vi har en koppling till som leverantör.
 • För att förbättra vår kommunikation, service, produkter och tjänster
 • För att kunna besvara dina frågor
 • Bjuda in till event och evenemang
 • Kundundersökningar

För följande ändamål behandlar vi dina personuppgifter för att fullgöra en rättslig förpliktelse: EQP Business School AB behandlar dina uppgifter för att fullgöra krav enligt exempelvis bokföringslagen.

Om du inte lämnar dina personuppgifter till oss har vi inte möjlighet att fullgöra vårt avtal eller uppfylla våra åtaganden gentemot det företag som du är representant för.

DIREKTMARKNADSFÖRING OCH PROFILERING

EQP Business School AB kommer att behandla dina personuppgifter för marknadsföringsändamål. Dina uppgifter kan komma att användas för direktmarknadsföring, nyhetsbrev, kundundersökningar samt för statistikändamål och kan användas för utskick per post, e-post och sms till dig fram till dess att du meddelar oss och återkallar ditt samtycke. Du återkallar ditt samtycke enkelt genom att i våra utskick tacka nej till fler utskick eller maila detta till info@eqp.se. 

VILKA KAN FÅ TILLGÅNG TILL DINA PERSONUPPGIFTER?

Dina personuppgifter kommer inte att överföras eller säljas till tredje part i reklamsyfte. Dina personuppgifter kan dock lämnas ut till tredje part (personuppgiftsbeträden) om detta krävs för att tillhandahålla externa tjänster till det företag som du representerar gentemot kund till oss. Detta kan till exempel vara andra integrationspartners eller underleverantörer till EQP Business School AB. 

Vi lämnar ut dina personuppgifter till följande;

Leverantörer av IT-system och affärssystem. Dessa företag tillhandahåller tjänster, tekniska lösningar och plattformar för exempelvis CRM system och bokföring.

HUR SKYDDAR VI DIN PERSONLIGA INFORMATION?

EQP Business School AB vidtar de tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder som krävs enligt lag för att se till att dina personuppgifter inte manipuleras, går förlorade eller förstörs eller att obehöriga personer kommer åt dem. Våra säkerhetsrutiner förändras ständigt i takt med den tekniska utvecklingen. 

VAR LAGRAS DINA UPPGIFTER?

EQP Business School AB lagrar alla personuppgifter som samlas in från dig inom EU och EES. Vi lämnar inte ut personuppgifter till tredje part, förutom i situationer då detta är ett krav som följer av en lagstadgad skyldighet eller för att fullfölja våra åtagande mot det företag som du representerar gentemot oss som kund.

HUR LÄNGE SPARAR VI DINA PERSONUPPGIFTER?

När du lämnar dina personuppgifter till EQP Business School AB ger du medgivande till oss att registrera och lagra uppgifterna för ovan nämnda ändamål. Vi behandlar aldrig dina personuppgifter under en längre tid än vad som är tillåtet enligt tillämplig lag, förordning, praxis eller myndighetsbeslut.  

DINA RÄTTIGHETER

Du har rätt att begära tillgång till dina personuppgifter och få information bland annat om vilka personuppgifter som finns lagrade hos oss, ändamålen med behandlingen av dessa personuppgifter, de mottagare eller kategorier av mottagare till vilka personuppgifterna har eller ska lämnas ut, den förutsedda period eller kriterierna för att fastställa under vilken period personuppgifterna kommer att lagras. Du kan kontakta oss på info@eqp.se för att få informationen skickad per post eller e-post. För din säkerhet skickas denna information endast till angiven e-postadress i vår kunddatabas.

Om du anser att de personuppgifter som EQP Business School AB har behandlat är felaktiga eller har behandlats i strid med tillämplig lagstiftning har du även rätt att begära att dessa personuppgifter rättas, blockeras eller tas bort. Detta gör du genom att kontakta oss på info@eqp.se. EQP Business School AB är i vissa fall skyldig att enligt lag behandla dina personuppgifter trots att du har begärt att dessa ska tas bort. Du som anser att dina personuppgifter har behandlats i strid med gällande lagstiftning har alltid rätt att lämna in ett klagomål till Datainspektionen.

Vill du veta mer?

Önskar du veta mer om våra utbildningar och föreläsningar.
Fyll då i nedanstående intresseanmälan eller ring direkt på 018-34 92 80.

     
     
     
     
     
     
+ =