Frågor och svar 

Ett bra resultat av en utbildning eller föreläsning kräver vissa förberedelser. En professionell fotbollsspelare utan boll kan inte göra ett bra resultat. En duktig föreläsare utan bra hjälpmedel kan inte heller göra ett bra jobb. Önskar du ett bra resultat av er föreläsning eller utbildning? Då bör du se till så att de yttre förhållandena är optimala.

Vad har PG för krav vid en föreläsning?

 • Tre blädderblock på golvstativ (vid trång yta räcker det med två). Golvstativ betyder golvstativ. Det betyder inte blädderblock på vägghängda stativ eller i så kallade White Boardskåp.
 • Fri golvyta så man kan röra sig fritt mellan golvstativen.
 • Bra ljud. Är det över 30 personer behövs förstärkt ljud, helst ett headset eller mygga. Inte handmikrofon.
 • PG Wettsjö föreläser INTE utan headset och en bra ljudanläggning om det är över 50 personer. Eftersom PG arbetar med röst, ljud, stämma och dessutom föreläser och skriver på blädderblock samtidigt som han talar så krävs ljudanläggning.
 • En full tillbringare vatten och två tomma glas.

Vilka övriga önskemål har PG vid en föreläsning?

 • Är det över 100 personer är alltid en scen att föredra. Den bör vara minst 8 x 3 meter, men gärna större.
 • Vid längre föreläsningar och utbildningar behövs kanon med tillhörande utrustning för PP-bilder.
 • Sittning: En publik som sitter med näsan rakt fram är ALLTID en bättre publik för en underhållande föreläsare. Skol- eller biosittning är att föredra. Rundabord, restaurangbord och U-bord tar fokus från föreläsningen och sänker stämningen bland åhörarna.
 • En pall eller stol, helst en barstol.
 • Bra ljus och bra luft.
 • Om möjligt är en paus innan PG föreläser bra. Då kan han ställa i ordning scenen som han önskar.

Vilka ingredienser har en bra utbildning från EQP?

 • En bra och anpassad agenda
 • Ett pedagogiskt upplägg
 • Teorier som fungerar i verkligheten
 • En bra utbildare, gärna med branscherfarenhet
 • En inspirerande och motiverande utbildning
 • Ett uppföljningsprogram
 • En bra dokumentation

Vilken dokumentation får jag vid en utbildning med EQP och PG Wettsjö?

Dokumentationen ger kursdeltagarna möjlighet att repetera utbildningens innehåll både under och efter utbildningen. Med en bra dokumentation förlänger man utbildningen avsevärt och kan ta till sig kunskap som kanske annars hade fallit i glömska. Man har också möjlighet att uppmärksamma sådant som man kanske inte hann snappa upp under själva utbildningen.

EQPs mål är att dokumentationen ska vara tydlig, enkel, intressant och välgjord så att det lockar deltagaren att själv använda den efter utbildningen slut.

På EQPs presentations-, bemötande-, kommunikations- och kundserviceutbildningar kan man med fördel använda PG Wettsjös böcker ”En Positiv chock” eller ”Trollbind dina åhörare”.

Vid EQPs säljutbildningar existerar idag ett utmärkt dokumentationsmaterial som vid behov kan anpassas till er verksamhet.

Genom överenskommelse med oss väljer ni vilken dokumentation som ska användas för varje tillfälle. Kontakta oss om ni har frågor kring våra dokumentationer.

Kan jag ta del av de modeller och verktyg som används vid utbildningen?

PG Wettsjö och EQP använder olika verktyg och modeller i pedagogiskt syfte. Allt för att tydliggöra och visualisera delar av utbildningen. Flera av dessa modeller är PG Wettsjös egna modeller, andra är mer allmänna och vedertagna. Våra kursdeltagare kan beställa några av dessa modeller i PowerPoint-format. Kanske vill du visa dem för någon medarbetare eller använda dem för att hålla en egen företagsintern utbildning.

Gör så här:

Kontakta oss via info@eqp.se och skriv in "Modeller" i ämnesraden. Skriv ner vilken utbildning du deltagit på, vilken befattning du har i företaget samt vilken modell du önskar få levererad.

Exempel på modeller som du som kursdeltagare kan beställa från EQP:

 • Pilens Strategin - verbal judo
 • Vanestegen
 • Trygghetszonen
 • Maslows behovstrappa
 • IBM-studie
 • Gyllene cirkeln
 • Självkänsla
 • Behålla kunder

Vill du veta mer?

Önskar du veta mer om våra utbildningar och föreläsningar.
Fyll då i nedanstående intresseanmälan eller ring direkt på 018-34 92 80.

     
     
     
     
     
     
+ =