ECO Boråstapeter

ECO Boråstapeter ville utveckla sina säljare så att de skulle förstå sin egen roll som säljare. Dessutom önskade man sig en gemensam plattform och struktur i säljarbetet i alla distrikt. Annika Svedberg, försäljningschef på ECO Boråstapeter, delar med sig av sina erfarenheter i nedanstående intervju.

Vilken var bakgrunden till ert beslut att satsa på utbildning?

Vi hade behov av att utveckla säljarna. Vi behövde få upp motivationen och engagemanget samt att de även skulle få en personlig utveckling som säljare. Vi önskade att de skulle förstå sin egen roll som säljare och utveckla den.

Vilka var era utvecklingsbehov?

Att få en gemensam plattform och en struktur i säljarnas arbete så att de jobbade likartat på fältet i de olika distrikten. Här talar vi om en säljkår på åtta personer som har varsitt distrikt.

Vilka var de mål ni ville uppnå?

En ökad förståelse för sin egen roll som säljare och vilken betydelse detta har för resultatet, samt att vi ville skapa en gemensam bas.

Hur skedde valet av utbildningspartner?

Vi letade efter utbildare på nätet och gick på referenser. Det fanns en uppsjö av möjligheter. Vi hade hört om EQP och kollade av med kollegor i branschen som tidigare anlitat EQP. Vi valde sedan ut tre leverantörer som vi träffade. Det slutliga valet föll på EQP. PG Wettsjö från EQP lyckades fånga oss och vad vi behövde. Vi upplevde att det han sa var jordnära och konkret och ingen ”svammel”.

Hur gick utbildningsprocessen till?

Vi gjorde tillsammans med EQP en årsplan för våra säljare på fältet; där genomfördes först säljutbildning

med PG Wettsjö och därefter gjorde varje säljare en profilanalys av sin egen säljstil. Därpå följde en utbildning med Bengt Gejrot inom detta område. Bengt gjorde även sambesök med säljarna på fältet. Sista träffen var ett uppföljningstillfälle.

Dessutom utbildade PG Wettsjö i ”Kundfokus” hos våra återförsäljarbutiker ute i landet. Vi har även haft föreläsning med Paal Evjenth från EQP.

Vilka resultat har ni hittills nått?

Säljarna har fått en ökad förståelse för säljprocessen och vikten av att samarbeta med varandra. Genom profilanalyserna fick de också lära sig sina styrkor och svagheter i säljsammanhang.

Hur ser uppföljningen ut?

Utbildningen var i och med uppföljningstillfället avslutad för säljarna. Våra utbildningar mot återförsäljarna sker dock fortfarande regelbundet med två till tre tillfällen per år för nyanställda. Då brukar vi samla ihop grupper om ca 20 säljare per gång som får samma utbildning av PG Wettsjö som de andra fått.

Har utbildningen uppfyllt era behov så långt?

Ja, det tycker jag. Vi är nöjda och har fått det vi förväntade oss.

Vilket värde har utbildningsprocessen haft?

Vi hade tyvärr inte satt upp så tydliga mål för utbildningen vilket gör att det är lite svårt att uttala sig här. Vi hade kanske önskat att säljarna skulle ha haft mer driv och förändrat sitt beteende ytterligare. Sambesöken var dock mycket positiva, där blev det konkret för många säljare hur deras beteende påverkade säljmötet.

Hur viktig är utbildaren för resultatet?

Föreläsaren är avgörande för resultatet. Är inte föreläsaren bra så når inte budskapet fram.

”Sambesöken var mycket positiva, där blev
det konkret för många säljare hur deras
beteende påverkade säljmötet.”

Vilka rekommendationer skulle du ge till andra företag som ska anlita extern utbildare?

Att verkligen sätta konkreta mål för vad man vill uppnå tillsammans med utbildaren. Det gjorde inte vi.

 

Om Boråstapeter

Boråstapeter är Sveriges äldsta och i särklass mest kända och sålda tapetvarumärke. Utifrån en klassisk och tidlösgrund utvecklas varumärket kontinuerligt för att möta marknadens intresse för design, färg och form - Boråstapetervill vara en inspirerande förebild på tapetmarknaden. Boråstapeter grundade 1905 av Waldemar Andrén ECOBoråstapeter är idag Nordens ledande tapetvarumärke – med en växande vänskara världen över.

Vill du veta mer?

Önskar du veta mer om våra utbildningar och föreläsningar.
Fyll då i nedanstående intresseanmälan eller ring direkt på 018-34 92 80.

     
     
     
     
     
     
+ =