träningsarenan qundmötet

Qundmötet är en 100 % företagsanpassad träningsarena. Att omvandla teori till praktik är nästan omöjligt utan rätt träning. Det är en sak att veta, det är en annan sak att göra det man vet. Träning är A och O för varje framgångsrik utbildningsinsats. Under Qundmötet® är vi helt och hållet fokuserade på träning. En förutsättning för ett framgångsrikt resultat är att omvandla teori till praktik. Detta är en utmaning i varje utbildning.

Qundmötet® fingerar verkliga kunder med verkliga köpsignaler och era vanligaste och svåraste invändningar. Detta är ett unikt anpassat träningsverktyg som hjälper deltagarna att implementera ny kunskap.

Målgrupp

Denna träningsarena genomförs normalt efter genomgången säljutbildning, men den kan också genomföras som ett eget block. Den passar alla säljare som genom praktisk träning vill befästa sin kunskap och omvanlda kunskap till komptenes för att direkt kunna applicera detta på arbetsfältet. 

OM UTBILDNINGEN

Under utbildningens första del tar ni fram era kunders vanligaste invändningar och era säljares bästa svar på dessa.  Under andra delen av utbildningen tränar ni aktivt på tänkta kundmöten med hjälp av träningsarenan Qundmötet®. Detta är en träningsarena där spelplanen är era kunder och er marknad. Deltagarna på kursen får "spela" antingen kund, säljare eller betraktare. Ni tränar på att tillämpa era kunders vanligaste invändningar och era egna bästa svar på dessa.  

Exempel på innehåll

Del 1, Kundens behov, invändningar och köpsignaler

Behovsanalys

 • OKOK – en anpassad frågestrategi, inga onödiga och irriterande frågor – snarare en effektiv behovsanalys
 • Vi övar på att ställa rätt frågor på rätt sätt
 • Kundens verkliga behov. Vi anpassar vårt sätt att kommunicera.

Invändningar

 • Kundernas invändningar och våra bästa svar.
 • Vi övar på att svara på ett för kunden tillfredställande sätt.

Köpsignaler

 • Vad är en köpsignal?
 • Vi övar att känna igen kundernas verkliga köpsignaler.
 • Vi övar på att behandla dem rätt sätt.
 • ”JA som påverkar kundens JA” - tekniken

Skrytfrågor

 • Vi lyfter fram era bästa säljargument.
 • Vi tränar på att framföra våra bästa säljargument på ett införsäljande och ödmjukt sätt.

Kundhinder

 • Vad är de vanligaste kommunikationshindren?
 • Vi analyserar dessa och lär oss bemöta dem.

Telefonsamtalet

 • Vad är vinnande telefonkommunikation?
 • Att skapa förtroende och kontakt i telefon
 • Tempo, Volym, Röst, Klang
 • Tydlig eller otydlig

Del 2, Övning Qundmötet®

Praktisk övning med verkliga exempel genom träningsarenan Qundmötet. Vi träffar svåra kunder, vi bemöter invändningar och klagomål. 

Utbildningens längd 1 dag
Utbildningen kan företagsanpassas Ja
Dokumentation finns Ja

Vill du veta mer?

Önskar du veta mer om våra utbildningar och föreläsningar.
Fyll då i nedanstående intresseanmälan eller ring direkt på 018-34 92 80.

     
     
     
     
     
     
+ =