konflikthantering

Överallt där människor umgås tillsammans uppstår konflikter. Med rätt hantering kan konsekvenserna bli små. Med oförstånd kan konflikten växa och få förödande följder för alla inblandade. 

En konflikt kan uppstå när som helst, var som helst. När den är arbetsrelaterad är det viktigt att den löses på rätt sätt så att arbetsrelationer och arbetsutveckling inte påverkas negativt. Det är särskilt viktigt att du som ledare är uppmärksam på de motsättningar som finns i din grupp och mota ”olle i grinden”. 

Olika personer har olika åsikter och tillvägagångssätt vilket man måste respektera. En konflikt kan uppstå när en person har svårt att se saken från den andres perspektiv. Detta kan ske varsomhelst, på jobbet men också i privatlivet och i samhället i stort. En konflikt kännetecknas ofta av att man upplever att en annan person motarbetar en i olika situationer. I värsta fall kan irritation, ilska och frustration göra att konflikten blir ännu större. Om man inte löser konflikten när den är liten så kan konflikten växa. Till slut kan konflikten bli så stor att den överskuggar alla annat vilket går ut både över relationerna på arbetsplatsen och arbetsprestationen.

Under denna utbildning lär du dig bland annat fungerande sätt att hantera konflikter och hitta lösningar.

MÅLGRUPP
Utbildningen är flexibel och anpassningsbar och lämpar sig lika bra för medarbetare som chefer som vill bli bättre på att förebygga och lösa konflikter på arbetsplatsen. Det du lär dig kan självklart även användas utanför arbetet och ge dig bättre relationer i ditt privatliv.  

OM UTBILDNINGEN

Under utbildningen lär du dig hur och varför konflikter uppstår, hur du kan hantera dem och hur du förebygger att de uppstår. Utbildningen bygger på 26 års samlad erfarenhet och kunskap från över 100 anpassade utbildningsprocesser med flera tusen deltagare i svenska organisationer och företag. 

Under utbildningen bjuds det inte bara på teorier och kalla fakta. Du får även uppleva en intressant och fartfylld utbildning som du förhoppningsvis sent kommer att glömma. Vi varvar teoretiska moment med övningar och praktisk träning. Med entusiasm, humor och gedigen erfarenhet lyckas utbildaren PG Wettsjö fängsla dig och ge dig både kunskaper och insikter att ta med till din vardag. Vi törs också lova många skratt och många tänkvärda reflektioner.

Föreläsaren PG Wettsjö är en populär och känd utbildare inom försäljning och kommunikation. Han är utsedd till Topp 100 föreläsare fyra år i rad och slutnominerad till Sveriges bästa föreläsare sju år i rad. Han är även författare till boken ”Trollbind dina åhörare” som handlar om retorik och presentationsteknik samt boken "Ge omgivningen en positiv chock" som handlar om bemötande och försäljning.

EXempel på innehåll

  • Varför bråkar vi?
  • Vinna diskussionen eller relationen
  • EQ – för att förstå andra måste du först förstå dig själv 
  • Konsten att lyssna
  • Feedbackstegen
  • Verbal judo - Pilens strategi
  • Skvaller
  • Råden som man behöver
  • Konsten att bygga bort konflikter
Utbildningens längd 1-2 dagar
Utbildningen kan företagsanpassas Ja
Kan kompletteras med träningsarena Nej
Kan kompletteras med hemuppgifter Ja
Dokumentation finns Ja
OBS!
Utbildningen kan komprimeras och erbjudas som
kickoff-föreläsning på 1-3 timmar
Ja

Vill du veta mer?

Önskar du veta mer om våra utbildningar och föreläsningar.
Fyll då i nedanstående intresseanmälan eller ring direkt på 018-34 92 80.

     
     
     
     
     
     
+ =